QUÈ FEM?

ACTIVITATS QUE DESENVOLUPA

L’associació és membre de l’Assemblea Municipal de les Religions des de la seva creació l’any 2005 i hi participa com a representant dels grups religiosos o creences  espirituals minoritàries. 
Al llarg d’aquests anys ha organitzat activitats diverses entorn del diàleg Intereligiós com, per exemple, exposicions, presentacions de llibres, xerrades, conferències, taules rodones entorn del diàleg intereligiós (en l’àmbit escolar i urbà) i actuacions musicals diverses. L’entitat fou una de les organitzadores del 4t Parlament Català de les Religions. Espiritualitat, Dona i Societat. Unitat en la Diversitat, que va tenir lloc a Lleida l’any 2009.

TRAJECTÒRIA DEL GRUP

L’Associació UNESCO de Lleida va començar a treballar en el desenvolupament del diàleg interreligiós al setembre de 2003 constituint l’Associació UNESCO de Lleida per al diàleg interreligiós. Aquest inici va ser el fruit de la unió de voluntats d’una dotzena de persones de diferents tradicions religioses i conviccions espirituals, destacant-ne: 
la Fe Bahá’í, la comunitat Brahma Kumaris, un grup budista tibetà, un grup de Zendo Sanbo Betania i membres de tradicions com la cristiana, l’hermètica, la musulmana. 
Des dels seus inicis fins al dia d’avui destaquem tres etapes en les tasques realitzades en el si del grup:
La primera etapa, entre 2003 i 2007, es va dedicar a la coneixença interna. Van ser quatre anys centrats a que cada grup espiritual o tradició religiosa es presentés a la les altres tradicions religioses i espirituals  de la resta del grup. Es tractava de conèixer els fundadors de cada tradició, les característiques principals i les seves pràctiques. 
La segona etapa, entre 2008 i 2009, es va dedicar al diàleg de temes consensuats, entre els quals destacaven les temàtiques següents: l’amistat, la compassió, la mort i la justícia.
Una tercera etapa, iniciada el 2009 i encara vigent, està orientada a compartir les místiques de cada tradició religiosa o espiritual a partir de la lectura i el diàleg al voltant dels seus textos fonamentals. Fins al mes de juny de 2011 s’havien tractat les tradicions següents:
 Fe Bahá’í, Brahma Kumaris, cristianisme, Escola Zen, budisme tibetà, tradició hermètica, judaisme, textos del Moviment de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (mormons) i Fraternitat Blanca Universal.
Tot i que el tronc principal és el diàleg interreligiós, des del mateix grup també s’han treballat altres temàtiques com són l’educació, el patrimoni, la salut i el gènere en el context de les religions i les creences espirituals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada