TRANSPARÈNCIA

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

D'acord amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accès a la informació pública i bon govern.LA JUNTA DIRECTIVA La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació. 

Els seus membres exerceixen el càrrec durant un període de 5 anys, podent ser reelegits. Actualment està formada per:

 President: Jesús Sans i Compte

Vice-presidenta: Maria Lluîsa Aznar Sànchez
Secretari: Óscar Castro Garcia
Tresorer: Rafael Llobet Fernández-Grande
Vocal: Anna Escur Pujol
Vocal: Isabel Serra Cánovas
Vocal: Baruc Hernández González
Vocal: Mohammed Kharbouch


INFORMACIÓ ECONÓMICA: